Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός αυτός τόπος (‘Ιστότοπος’) ανήκει και τον διαχειρίζεται η εταιρία AmazeStartups.

Οι επισκέπτες (‘Χρήστες’) του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, σχεδιασμού, εικόνων, γραφικών, πολυμέσων (βίντεο, ήχος) αποδέχονται τους παρακάτω Όρους Χρήσης’ οι οποίοι ισχύουν για όλες τις σελίδες στο όνομα χώρου kiosker.gr και όλα τα subdomains αυτού. Η χρήση του τόπου συνιστά αποδοχή των Όρων αυτών. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους, οι Χρήστες πρέπει να μην επισκεφθούν ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται στα πλαίσια του Ιστοτόπου.

Οι Ιδιοκτήτες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, διαγράψουν ή προσθέσουν τους Όρους δίχως ειδοποίηση ή ευθύνη έναντι των Χρηστών. Οι όποιες αλλαγές στους Όρους θα έχουν άμεση ισχύ μετά τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο. Οι Χρήστες συμφωνούν να επανεξετάζουν τους Όρους περιοδικά και πως όποια χρήση του Ιστοτόπου μετά την τροποποίηση των Όρων θα συνιστά αποδοχή των ενημερωμένων Όρων από αυτούς.

Copyright and Εμπορικά Σήματα

Εκτός ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών, κειμένων, video, γραφικών, ήχου, πηγαίου κώδικα λογισμικού, μεταγλωττισμένων εκτελέσιμων αρχείων, σχεδιασμού γραφικών και κειμένου ιστοσελίδων, συνοδευτικών κειμένων άλλων αρχείων και γραφικών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της AmazeStartups και των συνεταίρων της και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Διεθνές Δίκαιο. Το κείμενο, γραφικά, πολυμέσα ή κώδικας ενδέχεται, σε κάποιες περιπτώσεις, να αδειοδοτηθούν υπό άδειες copyleft, open source, Creative Commons ή να διατεθούν ως ‘κοινό κτήμα’. Σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνον τότε, τα εν λόγω δεδομένα θα είναι ανάλογα χαρακτηρισμένα. Η AmazeStartups, και το λογότυπο του Kiosker  αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της AmazeStartups στην Ελλάδα και άλλες χώρες.  Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Κανένα μέρος του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς των γραφικών, εικόνων, ήχων, video, κώδικα html, κουμπιών και κειμένου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, επαναδημοσιευθεί, διανεμηθεί, μεταφορτωθεί σε άλλη ηλεκτρονική ή μη συσκευή, καταχωρηθεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών ή μηχανικών μέσων, της φωτοαντιγραφής, της εγγραφής ή άλλου τρόπου, χωρίς τη ρητή, γραπτή άδεια των Ιδιοκτητών, με εξαίρεση λογότυπα ή άλλο διαφημιστικό υλικό που έχει ειδικά διατεθεί γι’αυτές τις χρήσεις από τους Ιδιοκτήτες.

Περιεχόμενο

Εαν αποστείλετε περιεχόμενο ή υλικό, και εκτός από τις περιπτώσεις που αναγράφεται διαφορετικά, παραχωρείτε ατελώς μια αόριστης διάρκειας, μη ανακλητή, μη αποκλειστικής εκμετάλλευσης άδεια, δυνάμενη πλήρους εκχώρησης για χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετατροπή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παραγώγων έργων, διανομή και εμφάνιση του περιεχομένου παγκοσμίως σε κάθε μορφή και με κάθε τρόπο. Βεβαιώνετε και εγγυάστε στη AmazeStartups ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που αποστέλετε
· πως το περιεχόμενο είναι έγκυρο και ακριβές
· πως η χρήση του περιεχομένου που παρέχετε δεν παραβιάζει τους Όρους και δε θα προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο
· και πως θα αποζημιώσετε τη AmazeStartups για όποιες τυχόν αξιώσεις, ζημιές, κόστη και δαπάνες που προκύψουν από τη παροχή των δεδομένων που παρέχετε.

Η AmazeStartups διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση να παρακολουθεί, επεξεργάζεται ή διαγράφει οποιαδήποτε ενέργεια ή περιεχόμενο. Η AmazeStartups δεν δέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από εσάς ή τρίτους.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο Ιστότοπος αυτός συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στη σχετική σελίδα. Επιπλέον γίνεται χρήση cookies. Η χρήση των δεδομένων αυτών περιγράφεται στις σχετικές παραγράφους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Kiosker.

Εγγύηση

Οι Υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Ιστότοπο δεν έχουν ελεγχθεί, δοκιμασθεί με κανένα τρόπο και η AmazeStartups και οι συνεργάτες της δεν βεβαιώνουν την ποιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, καταλληλότητα ή άλλη εγκυρότητά τους. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΔΙΧΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η AMAZESTARTUPS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ.

Αποποίηση Ευθυνών

Οι Ιδιοκτήτες δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή παρεπόμενη, ζημιά ή οποιαδήποτε ζημιά που απορρέει από απώλεια κατα τη χρήση, απώλεια δεδομένων ή διαφυγόντων κερδών, είτε προκύπτει βάσει συμβάσεως, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας που απορρέει από ή συνδέεται με τη χρήση ή την απόδοση του Ιστοτόπου και των παρελκόμενων Υπηρεσιών.